Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

Boats Group Copyright


Firmanavn

© Copyright 2023 Boats Group
1221 Brickell Avenue Suite 2300, Miami, FL 33131.
Med forbehold for alle rettigheder.

Generelt

Dette websted udbydes "som beset" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder men ikke begrænset til de implicitte garantier for gode og sunde handelsvarer, egnethed til et bestemt formål eller manglende krænkelse.

Dette websted kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer og tilføjelser af oplysningerne heri foretages rutinemæssigt. Boats Group kan til enhver tid foretage tilføjelser og/eller ændringer på dette websted og/eller de heri beskrevne tjenester.

Ophavsret

Ophavsretten til dette websted indehaves af Boats Group, og dette websted må kun anvendes til informationsformål.

Indholdet, der vises på dette websted, herunder men ikke begrænset til webstedets udseende og egenart, layout, tekst, grafik, billeder, lyd- eller billedmateriale, designs, URL og software (samlet benævnt "Indhold") enten tilhører eller anvendes med tilladelse fra Boats Group, og det er beskyttet af USAs og international ophavsrets- og varemærkelovgivning. Alle rettigheder, men ikke begræsnet til ophavsret, adkomst og interesse i indholdet tilhører Boats Group og/eller dennes respektive ejere. Kompilering (skal her forstås om indsamling, arrangering og opsætning) af alt indhold på dette websted er ligeledes Boats Group og/eller dennes respektive ejeres enebesiddelse og er beskyttet af USAs og international ophavsrets- og varemærkelovgivning.

Det er strengt forbudt at reproducere, genudgive, kopiere, transmittere, distribuere noget indhold i nogen form eller på nogen måde. Indholdet må hverken helt eller delvis ændres, tilpasses, byttes om i sin rækkefølge eller på nogen måde udnyttes medmindre det udtrykkeligt fremgår af betingelserne for brug, af besøgsaftalen (hvis den fremgår af dette websted) og/eller af forudgående skriftlig samtykke fra indholdets ejer. Ubemyndiget brug af indholdet er en overtrædelse af ophavsrets- og varemærkelovgivningen og kan ligeledes være en overtrædelse af lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger og offentlig omtale og/eller meddelelser, bestemmelser og love. Enhver overtrædelse af ovennævnte kan medføre strafferetslige sanktioner.

Varemærker

De varemærker, tjenestemærkerne, handelsnavne, domænenavne og logoer (herefter "varemærker"), der vises på dette websted er enten afventende, registrerede eller uregistrerede varemærker tilhørende Boats Group eller disse respektive ejere. Disse varemærker må IKKE anvendes uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Boats Group eller de respektive ejere.

Hvis du har spørgsmål til disse ophavsrets- og varemærkemeddelelser eller har brug for flere oplysninger om immaterialretslige anliggende, bedes du kontakte Boats Group's Intellectual Property Department på +44 (0)1329 222300.