Hvordan køber jeg en båd?

Grunde til at benytte en mægler ved køb af båd

Yachtmæglere arbejder på samme måde som ejendomsmæglere. De er mellemmænd, som folk rådfører sig med, når de skal finde og købe en båd, og som folk hyrer til at annoncere, repræsentere og sælge både på deres vegne. Ifølge traditionen betaler sælger – og ikke køber – den provision, som en yachtmægler tjener; men mægleren har forpligtelser over for både køber og sælger i enhver handel.

Bådforhandlere repræsenterer nye bådsortimenter. De tager ofte en båd i bytte for at fremme salget af en ny båd. Forhandlerne annoncerer deres indbytningsbåde, der ofte fås til en meget favorabel pris. Nogle forhandlere shiner båden op, inden den sættes på markedet. Nogle forhandlere tilbyder en garantiordning for brugte både svarende til ordningen inden for bilbranchen, især når det gælder mindre fartøjer.

Mæglerens rolle i forhold til køber

  • De fleste brugte både, der annonceres for i YachtWorld, er enten en del af en yachtmæglers centrale annonceregister eller indbytningsbåde fra forhandlere af nye både. Hvis du ser en mæglerannonce eller en indbytningsbåd, kender den annoncerende mægler eller forhandler sandsynligvis fartøjet ud og ind. Han er blevet valgt af ejeren/sælgeren til at repræsentere fartøjet på eksklusiv basis (det kan være forhandleren nu ejer fartøjet), og alle henvendelser skal nu gå gennem denne yachtmægler eller bådforhandler. Hvis du ikke allerede samarbejder med en yachtmægler, eller hvis du finder en interessant båd på YachtWorld, kan du tage direkte kontakt til den annoncerende mægler. Det kan dog være, at det bedre kan svare sig, at du vælger din egen yachtmægler, sådan at du rådfører dig med ham om alle de både, du finder interessante og derpå lader ham repræsentere dig ved alle henvendelser og handler.
  • Den første henvendelse – En professionel mægler lytter opmærksomt til dine ønsker og behov og hjælper med at afgøre, om båden du er interesseret i, er den rigtige båd til den rigtige pris. Mægleren kan objektivt fortælle om fartøjets tilstand, inden du beslutter dig for, om du vil bruge tid på at besigtige båden. Mægleren kan hjælpe med at finde ud af, om der er lignende både på (og uden for) markedet, finde frem til bådens historik, hvor længe den har været på markedet og sælgerens bevæggrunde for at sælge. Enhver kan slå op og bede om priser på både, men det kræver en professionel mægler at have et indgående kendskab til de aktuelle markedsforhold, til lignende både og have oplysninger om de seneste salgspriser og -tidspunkter på markedet gennem www.soldboats.com, en informationskilde for bådbranchen, som ikke er offentligt tilgængelig.
  • Bådfinansiering og -forsikring – Måske vil du gerne vide, om du kan få et bådlån, inden du skrider til at handle. Det giver lidt ekstra spille- og pusterum, når du forhandler priser. YachtWorld tilbyder en række specialiserede långivere til skibsfarten.
  • Fremsættelse af tilbud på en brugt båd – En professionel mægler kan hjælpe køberen med at beslutte sig for et realistisk tilbud, hvilket øger chancerne for at købe en brugt båd til en fair og rimelig pris; han tager højde for de nødvendige faktorer for at pleje dine interesser. Mægleren udarbejder et købstilbud, som du skal underskrive. Tilbuddet bør specificere købsbetingelserne, herunder de forpligtelser, som du og sælger har aftalt, og hvornår disse forpligtelser skal være opfyldt.  Du indbetaler også et depositum på båden i god tro; det indsættes sædvanligvis på en spærret konto med forbehold for sødygtighedsprøven og -undersøgelsen.
  • Fremsættelse af tilbud på en ny båd – Forhandlere, der indhandler brugte både, vil orientere om beskatningsspørgsmål og skattebesparelser i forbindelse med indbytningen. Prisforhandlingerne kan omfatte, at du fremover stiller din nye båd til rådighed for fremvisning til andre af forhandlerens kunder. Afhængig af om fartøjet er specialfremstillet eller er en produktionsmodel, er der som regel en grundpris plus transportudgifter fra fabrikanten til forhandleren, plus ekstraudstyr og montering.
  • Papirarbejde – Den professionelle mægler eller forhandler kender alle de krav, der er til papirarbejde i landet, staten eller provinsen, hvor du bor. Det gælder lige fra det første købstilbud og salgsaftale til licensudstedelse og indregistrering eller dokumentation og adkomst, betaling af skatter og afgifter og andre gebyrer samt skibsskøder, løsørepantebreve og andre dokumenter, der er nødvendige i forbindelse med et salg. For eksempel skal der bruges 23 blanketter ved køb af en båd i Florida (27 hvis fartøjet er under udenlandsk flag). Mægleren er bekendt med skibs- og søpantsrettighederne for den type fartøj, han repræsenterer, samt formidlingskontrakter, annonceaftaler, salgsopstillinger, deponeringskrav og spærrede konti til sikring af pengemidler.
  • Afprøvning og undersøgelse af sødygtighed – Køberen af en brugt båd forlanger normalt, at en søfartsekspert foretager afprøvningen af bådens sødygtighed. Købere betaler for undersøgelsen og for ophaling af båden for undersøgelse. Yachtmægleren overværer normalt denne afprøvning og undersøgelse sammen med køberen og hjælper med at finde en korrekt løsning på de problemer, der nærmest er uundgåelige i forbindelse med en sådan bådundersøgelse, og problemerne sættes op over for hinanden. Mægleren kan hjælpe med at anslå, hvor længe og hvor meget det vil koste at udbedre evt. mangler, og han ved, hvor man indhenter præcise pristilbud på fremmede dele. Långiver og forsikringsselskab forlanger gerne en kopi af undersøgelsen.
  • Kunsten at afslutte en handel – Mægleren kan benytte sin stilling som mellemmand til at holde forhandlingerne mellem køber og sælger i gang frem til en vellykket afslutning.
  • Sikring af pengemidler – En professionel mægler benytter sig af en spærret konto til sine klienters midler, og han sikrer at evt. lån eller andre behæftelser bliver betalt ud ved afslutning af handlen. Denne sikring er af stor betydning for køber og sælger og kan udgøre en stor risiko i forbindelse med en handel uden medvirken af en mægler.
  • Efter salget – Mægleren eller forhandleren kan hjælpe dig med at finde en fortøjningsplads samt finde frem til fagfolk, der har ekspertise og faciliteter til at vedligeholde og reparere din båd. Mægleren kan henvise dig til sejladskurser og kurser i bådhåndtering og sømandskab. Med sin erfaring i lokale farvande kan han hjælpe med at planlægge en dejlig dag, weekend eller længere ture på vandet. Han kan sætte dig i forbindelse med bådklubber, kapsejladser og bådstævner, der er sponsoreret af bådbyggere og -forhandlere. OG så har du en ny sejlerven for resten af livet.

Søg en mægler efter beliggenhed/sted.
Søg efter en båd, vis dernæst den annoncerende mægler.