Hvordan sælger man en båd?

Grunde til at benytte en mægler ved annoncering og salg af båd?

YachtWorlds annoncetjeneste er kun tilgængelig for kvalificerede yachtmæglerfirmaer og forhandlere, der repræsenterer flere både til salg på vegne af ejere/sælgere. Vi stiller ikke vores tjenesteydelser direkte til rådighed for enkelte ejere/sælgere.

Ejere/sælgere kan søge efter en mægler i YachtWorld eller søge at få kontakt til en mægler.

Yachtmæglere arbejder meget på samme måde som ejendomsmæglere; de gør deres yderste for at formidle salget af de både, de annoncerer for, samt beskytte og fremme deres kunders interesser. Visse lande (og amerikanske stater såsom Californien og Florida) kræver, at erhvervsmæssige sælgere af yachter har licens hertil. De fleste mæglere i USA og Canada foretrækker at underskrive en såkaldt ‘Central Agency Listing’ aftale om central annonceregistrering med ejeren/sælgeren; det giver alle parter mest for pengene. Mange mæglere samarbejder med de fleste andre mæglere på fællesmæglingsvilkår. Yachtmæglere opkræver provision, når fartøjet er solgt. Provisionsbeløbet nedfældes på skrift, når sælgeren underskriver en annonceringsaftale med mægleren. Hvis en anden mægler bringer en køber til bordet i forbindelse med en fællesmæglingsaftale, deles den samlede provision normalt mellem mæglerne.

Mæglere specialiserer sig ofte i bådtyper, -størrelser og regioner; så vælg en mægler, der allerede repræsenterer både, der svarer til din, og som driver sin virksomhed tæt på, hvor din båd ligger.

Mæglerens rolle i forhold til sælger

  • Fastlæggelse af et rimeligt prisforlangende – For at sikre et rettidigt salg er det vigtigt at forlange en rimelig pris. Mægleren kan hjælpe med at sætte en rimelig markedsværdi på båden. Via www.soldboats.com, der rummer indrapporteringer fra YachtWorld.coms mæglerfirmaer, har han adgang til oplysninger om handlede både på www.soldboats.com, . Offentligheden har ikke adgang til soldboats.com.
  • Udarbejdelse af en annoncestrategi – Den professionelle mægler laver udkast til, hvordan en båd skal annonceres i de bedst egnede medier. Den bedste måde at markedsføre en 27′ Catalina på er for eksempel meget forskellig fra den strategi, der skal vælges for en 63′ Sunseeker. Mæglerens målsætning er at udtænke en strategi, der giver de bedste chancer for at nå det mest interesserede og kvalificerede publikum for din båd.
  • Udarbejdelse af annoncer til offentligheden – Mægleren udarbejder annoncen, der skal indrykkes i diverse elektroniske og trykte medier mhp. trykt og elektronisk distribution til kunder og andre mæglere og mhp. distribution til kundeemner på bådudstillinger, åbenthusarrangementer og interesserede, der kommer ind fra gaden. Sælgere, der har annonceret deres både til salg hos en YachtWorld.com-mægler, kan se deres bådannonce på www.yachtworld.com, på YachtWorld-mæglerens websted og på andre samarbejdspartneres websted efter mæglerens valg.
  • Udarbejdelse af annoncen til mæglernes egen Multiple Listing Service – Når båden annonceres gennem en mægler på YachtWorld.com, kan mægleren også udarbejde annoncen til fælles brug for andre mæglere via den private BoatWizard MLS. YachtWorld har mere end 2000 mæglerfirmaer med 3.000 kontorer som medlem, dertil kommer 5.000 selvstændige yachtmæglere og -sælgere, der alle har password-adgang til dette MLS-system.
  • E-brokers – YachtWorlds medlemmer råder over flere værktøjer og tjenester, der hjælper med at markedsføre dine bådannoncer over for købere og andre mæglere. Forhør dig hos flere mæglere pr. telefon, e-mail eller ved personlig henvendelse, inden du vælger den mægler, der skal annoncere for dig. Se hvordan andre annoncer er præsenteret på YachtWorld. Præsenterer de deres øvrige annoncer, sådan som du ønsker din præsenteret? Send dem en e-mail. Svarer de hurtigt på din e-mail? Benytter de den seneste teknologi, så de besvarer dit opkald med det samme? Abonnerer de på elektroniske rapporter for at følge med i, hvornår konkurrerende både kommer på markedet? Finder de frem til mulige købere ved hjælp af onlineværktøjer? Kan de sende dig professionelle købs- og salgskontrakter via e-mail? Kan de lave elektroniske henvisninger? Når du har valgt en mægler, se da din annonce på YachtWorld. Kunne den blive bedre?
  • YachtWorlds medlemspolitik – YW’s medlemsmæglere er bundet af vores medlemspolitik. Medlemmerne aftaler f.eks., at de kun vil annoncere for både, hvor der foreligger en gældende og underskrevet annonceringsaftale fra bådens ejer. Annonceringsaftaler kan variere, men de skal indeholde de samme elementer, som man ville forvente at finde i enhver retsgyldig aftale. Vore medlemmer er enige om ikke at modtage et annoncegebyr for at markedsføre deres annoncer på YachtWorld. Medlemmerne er enige om kun at identificere en båd som en ‘central eller eksklusiv annonce’, hvis den opfylder YachtWorlds definition af en central/eksklusiv annonce. Alle annoncerede både skal fremvises og identificeres præcist.
  • Klargør båden – Mægleren rådgiver om evt. forbedringer, der bør laves for at kunne konkurrere på dagens marked. Han hjælper med at identificere evt. problemer og løsninger og hjælper med at organisere opgraderinger og reparationer. Mægleren kan hjælpe med at finde fortøjningsplads/opbevaringsplads med let adgang i den periode annoncen løber.
  • Professionel knowhow – Den professionelle mægler kender mæglerbranchens principper, i forbindelse med f.eks. skibsskøder, løsørepantebreve, salgsaftaler og andre dokumenter, der er nødvendige i forbindelse med indregistrering og overdragelse af adkomst til både. Han er bekendt med skibs- og søpantsrettighederne for den type fartøj, han repræsenterer samt pantsætning og overdragelse af adkomst til dokumenterede fartøjer. Han forstår sig på formidlingskontrakter, annonceringsaftaler, salgsopstillinger, deponeringskrav og spærrede konti til sikring af pengemidler.
  • Afprøvning og undersøgelse af sødygtighed – Køberen forlanger normalt at bådens sødygtighed bliver afprøvet med bistand fra en søfartsekspert. Køberen betaler for undersøgelsen og for ophaling af båden for undersøgelse. Yachtmægleren overværer normalt afprøvningen og undersøgelsen af sødygtighed og hjælper med at finde ud af, hvordan evt. afdækkede mangler skal behandles under kontraktsforhandlingerne.
  • Kunsten at afslutte en handel – Mægleren kan benytte sin stilling som mellemmand til at holde forhandlingerne mellem køber og sælger i gang, indtil der er indgået en god handel.

Søg en mægler efter beliggenhed/sted.
Søg efter en båd, vis dernæst den annoncerende mægler.